Kven er Alver Media?

Vi er fem unge menn frå Nordhordland, som brenn for media. Etter mange år med film og foto som hobby ønskte me å skapa noko saman. Resultatet blei Alver Media. Vi ønskjer å væra eit kreativt og nytenkjande medieselskap som lagar kvalitet til kundene våre.

SINDRE KVALHEIM

HÅVARD ANDVIK

TORGEIR BLEIKLI

THOMAS BYRKNES

VEGARD BERLAND

Dagleg leiar

Fotograf

Dronepilot

Kundekontakt

Videograf

sindre@alvermedia.no

tlf: 46425516